***Welcome My Blog***

Selasa, 01 Februari 2011

ATJÈH BAK MATA DONJA

NARIT PEU INTAT
PAKRIBAN GEUTANJOË ATJÈH TANGIËNG DROËTEUH?
Njoë keuh saboh sueuë njang rajek that keu geutanjoë bansa Atjèh bak masa njoë,
njang wadjéb tapham uroë dan malam. Sabab bak djeunaweuëb geutanjoë ateuëh
sueuë njoë meugantung nasib bandum geutanjoë bak masa njoë, nasib keuturônan
bak masa ukeuë, dan nasib Nanggroë Atjèh njoë ateuëh rhuëng dônja.
Meunjo geutanjoë tangiëng droëteuh lagèë saboh bansa njang hina, njang
leumoh, njang kon rnulia, njang djeuët gob peu-ngeut, njang djeuët gob peurintah
wie-uneun, njang tém. Seumah bansa laén, njang tém teurimong peurintah nibak
gob njang teuka, maka bansa geutanjoë keumeung hantjô, nan geutanjoë
keumeung gadoh, Nanggroë Atjèh njoë keumeung djeuët keu djadjahan gob, dan
bangsa geutanjoë keumeung djeuët keu bansa lamiët gob. Sabab meunjo tangiëng
droëteuh lagèë saboh bansa njang hina, maka hana 1é tjita-tjita dan seumangat
keu mulia; meunjo tangiëng droëteuh leumoh, maka hana lé seumangat pahlawan,
meunjo tangiëng droëteuh bangai, maka geutanjoë tadjak seutot bansa gob njang
akibat djih hana laén nibak keunong tipèë.
Teutapi meunjo geutanjoë tangiëng droëteuh lagèë saboh bansa njang mulia
lagèë teuladan njang ka geubri lé éndatu teuh maka geutanjoë han sagai tatém
djipeurintah lé bansa gob njang tamong u Nanggroë geutanjoë. Meunjo geutanjoë
tangiëng droëteuh sibagoë saboh bansa njang mulia, njang hana sapeuë kureuëng
nibak bansa laén, njang kon ngeut, njang kon leumoh, njang beuho, njang ta
teupeuë peuë keupeunténgan droëteuh, ta tu'oh atô rumoh dan Nanggroëteuh,
njang pantang djipeulamiët lé bangsa laén, njang ka meuribèë thôn hudép mulia,
meugah dan meurdéhka, njang ta teupeuë hak droëteuh, maka meunjo tangiëng
droëteuh lagèë njan, geutanjoë Atjèh keumeung meubeudoh keulai, Nanggroë
Atjèh keumeung makmu teuma dan bansa Atjèh han lham ateuëh rhuëng dônja.
Geutanjoë Atjèh na saboh bansa ateuëh rhuëng dônja lagèë bansa-bansa
laén tjit: geutanjoë na Nanggroë droëteuh: nanggroë Atjèh; geutanjoë na basa
droëteuh: basa Atjèh, geutanjoë na riwajat droëteuh: seudjarah Atjèh, njang ka
geupeugot lé éndatu teuh. Njoëkeuh pusaka njang handjeuët sagai tatuwo, uroë
dan malam, beungoh-seupot, pat njang ta duëk, bôh bak gaki Seulawah, bôh bak
putjak Geureudông. bôh bak binèh Kuta Aneuk Galông, bôh di Iërupa atawa di
Amérika. Nanggro Atjèh njoë na keuh ibarat saboh kuta raja, njang ka geupeudong
lé éndatu geutanjoë turôn-teumurôn meuribèë thôn njang ka u likôt keu teumpat
hudép, keu teumpat maté, dan keu teumpat meuneu'èn geutanjoë aneuk-tjutjo geuh....
.
Selengkabnya klik disini

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Free Web Hosting